Generhvervelse

Er du nysgerrig på hvordan en generhvervelse foregår?

ANT-Kursus

Kurset består af 4 lektioner á 3 timers varighed, fordelt over 4 uger og der skal være mindst en uge mellem hver lektion.

Det såkaldte ANT kursus henvender sig til personer, som ønsker at generhverve kørekortet efter at have mistet det på grund af spirituskørsel, kørsel under påvirkning af narkotika eller en række andre årsager, såsom kørsel under påvirkning af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager.

Hos AllDrive Køreskole kan vi hjælpe dig med at arrangere dit ANT-kursus og din sagsbehandling foregår naturligvis med tavshedspligt og i fuld diskretion!

Kørselsforbud

Et Kørselsforbud betyder, at Politiet har inddraget din føreret. Du skal derfor bestå en ny teori- og køreprøve samt modtage særlig køreundervisning, før du får føreretten tilbage.

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Særlig køreundervisning består af minimum 8 lektioner teori og minimum 8 lektioner kørsel på vej

Betinget frakendelse

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve.

Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte frakendelsen, og at køreprøven, der aflægges består af både teoriprøve og praktisk prøve.

Ubetinget frakendelse

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum tre år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 c, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte den ubetingede frakendelse af førerretten.

Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten.

Beståelse af køreprøve fritager ikke fra evt. gennemførelse af ANT-kursus.

Dårlige vaner og køreteknik

Sammen bryder vi de dårlige vaner.

Hos AllDrive Køreskole gør vi en stor indsats, for at bryde de dårlige vaner før din køreprøve.

På trods af du muligvis har en mangeårig køreerfaring, har langt de fleste mennesker tendens til at tillægge sig dårlige kørevaner.

Vi lærer dig at at have en sikker, hensynsfuld og miljørigtig kørestil til gavn for din og andres sikkerhed, samt til gavn for brændstoføkonomien!

Skolevogn til køreprøven

Mød op til køreprøven, så leverer vi skolevognen.

Hos AllDrive Køreskole er skolevogn til køreprøven altid en fast del af det tilbud du har indgået med os.

Dette sikrer dig, således at du ikke pludselig står med en træls oplevelse i form af skjulte omkostninger!

Andre sædvanlige udgifter
Statslig prøvegebyr til politiet

890,-

Lægeerklæring, Lægens pris

ca. 450,-

pr. ekstra kørelektion efter behov

550,-