Priser

Andre sædvanlige udgifter

P   (Bil kørekort

 

Statslig prøvegebyr til færdselsstyrelsen

1000,-

Administrations gebyr for booking af tolk ( pr. prøve)

400,-

Lægeerklæring, Lægens pris

ca. 450,-

Færdselsrelateret førstehjælp

ca. 500,-

Pr. ekstra kørelektion efter behov

600,-

Skolevogn til køreprøven

800,-

Administration gebyr pr. prøve

200,-